CANPACK S.A

O Grupie CANPACK

Grupa CANPACK, z siedzibą w Krakowie, jest globalnym producentem aluminiowych puszek napojowych, opakowań dla przemysłu spożywczego i chemicznego oraz butelek i zamknięć koronowych. W 2017 roku firma zatrudniała na całym świecie łącznie ponad 6000 osób, a jej roczna wartość sprzedaży przekroczyła 6,1 mld PLN. CANPACK, jako firma odpowiedzialna społecznie i opierająca swoje działanie na zasadach zrównoważonego rozwoju, aktywnie angażuje się w inicjatywy z zakresu wspierania lokalnych społeczności, ochrony środowiska oraz sponsoringu sportu młodzieżowego.

Więcej informacji na temat Grupy CANPACK i jej produktów znajduje się na stronie internetowej www.canpack.com

About CANPACK Group
CANPACK Group, headquartered in Cracow (Poland), is a global manufacturer of aluminum beverage cans, packaging solutions for food and chemical industries as well as glass bottles and metal closures. The company employs nearly 6,000 people worldwide and its sales in 2017 exceeded 6.1 billion PLN (1.6 billion USD). With sustainability and corporate social responsibility being core values to the Group, CANPACK actively supports initiatives dedicated to local communities, environmental protection and the youth sports sponsorship.

For additional information visit www.canpack.com