CAMP Akademii – organizacja

Dla wszystkich uczestników Campu Akademii Wisły CANPACK Kraków 2020 przedstawiamy najważniejsze, organizacyjne kwestie związane z udziałem.
Każda uczestniczka CAMPU zobowiązana jest przed treningiem dostarczyć do trenerów:
1) Zgody opiekuna prawnego na udział w CAMPIE z podpisem,
2) Aktualne badania sportowo lekarskie (lub oświadczenie o ich posiadaniu,)
3) Dokument tożsamości – legitymacja szkolna lub inny.
4) Oświadczenia dotyczące COVID-19

Zajęcia treningowe odbywać będą się na Hali Głównej TS Wisła przy ul. Reymonta 22 w sobotę 6 czerwca według następującego harmonogramu:

Godz. Planowane działania
13.30Rejestracja Zawodniczek (Hala Głowna TS Wisła),
13.40Dezynfekcja rąk i przejście do szatni,
14.00Trening,
15.40Prezentacja multimedialna w hali konferencyjnej dla Rodziców/Opiekunów i Zawodniczek,
16.00Spotkania indywidualne z Trenerami.


Wszelkie, szczegółowe informacje zamieszczane będą na stronie internetowej http://akademiawislycanpack.pl/ oraz na Fanpage’u na Facebooku.

Każdy uczestnik musi posiadać ze sobą sprzęt sportowy do treningu koszykarskiego (strój sportowy + buty). Wszyscy uczestnicy CAMPU będą ubezpieczeni przez organizatora. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uczestników CAMPU w tracie podróży „z” oraz „na” CAMP. Każdy uczestnik zgłosi się na CAMP zachowując wszelkie wytyczne dotyczące obostrzeń związanych z COVID-19. Rodzice uczestników nie będą mogli brać udziału w treningu – zakaz wstępu na halę treningową obowiązujący w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania koronawirusa.
Rodzice wraz z zawodniczkami będą mogli wziąć udział w Prezentacji Multimedialnej.
Każdy uczestnik CAMPU stawia się na hali w maseczce ochronnej.
Organizator CAMPU zapewnia sprzęt do dezynfekcji rąk oraz sprzętu sportowego.
Organizator CAMPU nie będzie przetwarzał danych osobowych uczestników.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu
Koordynator Szkolenia Akademii
Michał Sumara
+48 531 601 710
m.sumara@wislacanpack.pl

UDOSTĘPNIJ